Choco de Redondela

O choco de Redondela: marca de calidade. Os expertos din que son dous os factores que o fan único: o primeiro [...]