Este banco foi instalado de maneira anónima en agosto de 2015. Alguén pensou que era un lugar para compartir con outras persoas. A paisaxe que se divisa dende el é realmente impresionante. A súa situación alta e estratéxica permítenos outear as illas Cíes que dan entrada á Ría de Vigo, o estreito de Rande e a inmensidade da baía de San Simón. Un lugar excepcional que cada vez atrae a máis e máis visitantes. O banco non ten acceso en vehículo pero é igualmente fácil e pódese estacionar a uns metros. A subida é por unha pista en boas condicións. Durante a subida tamén se pode contemplar a panorámica. Hoxe en día é un dos lugares onde se realizan máis fotografías en Redondela.

  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism mellor mejor banco mundo best bench world