Monte Penide, tamén coñecido como Monte Mirallo, atesoura no seu interior importantes xacementos arqueolóxicos representativos de nada menos que 4.000 anos de prehistoria. A penillanura de Monte Penide conformouse como un lugar de paso desde a prehistoria, dando lugar á instalación de diferentes culturas ao longo do tempo e evolucionando con elas. Hai achados paleolíticos en superficie moi dispersos, que testemuñan unha ocupación moi antiga do territorio, posiblemente desde o Paleolítico Inferior no período do Pleistoceno (hai máis de 100.000 anos). Máis visibles son os restos deixados polas comunidades prehistóricas máis recentes.

  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide
  • redondela pontevedra rias baixas turismo tourism Monte Penide